29.1.2023

Tietosuojaseloste

Yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuoja- ja rekisteriseloste luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta.


Rekisterinpitäjä:

Konservointipalvelu Heidi Wirilander (y-tunnus 2057330-8)

Vanhaistentie 4 C 11

00420 Helsinki

heidi.wirilander@gmail.com

Gsm: +358405334915


Rekisterin nimi:

Konservointipalvelu Heidi Wirilanderin asiakas- ja markkinointirekisteri


Henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet

Konservointipalvelu Heidi Wirilander noudattaa henkilötietojen käsittelyssä seuraavia vaatimuksia:

 • Henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi.
 • Tietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, eikä niitä käsitellä myöhemmin näiden tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla.
 • Kerätyt henkilötiedot ovat asianmukaisia ja ne rajoittuvat siihen, mikä on tarpeellista suhteessa niiden käyttötarkoitukseen.
 • Henkilötiedot ovat täsmällisiä ja tarvittaessa päivitettyjä. Teemme kaikki mahdolliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että epätarkat ja virheelliset henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.
 • Henkilötiedot säilytetään muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeellista tietojen käsittelyn kannalta.
 • Laissa asetettujen velvollisuuksien hoidon kannalta välttämättömiä tietoja säilytämme pidempään esim. kirjanpidon velvoitteiden vuoksi.
 • Tietoja käsittelemme siten, että henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä ja tuhoutumiselta on estetty.

Asiakkaalla on oikeus saada tietää hänen rekisteriin talletetut tietonsa, oikeus korjata niitä, sekä oikeus saada ne poistettua. Tietoja säilytetään, kunnes asiakas pyytää niiden poistamista.


Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on asiakasyhteydenpito ja -markkinointi. Henkilötietoja käytetään henkilötietolain puitteissa. Rekisteriä ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Yhteydenottokaavakkeen tietoja käytetään yhteydenottoon vastaamiseen. Lomakkeen tiedot voidaan tallentaa asiakasrekisteriin.


Rekisterin sisältämät tiedot

Asiakasrekisteri koostuu yhdestä tarkoitusta varten laaditusta rekisteristä. Asiakasrekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:

 • Asiakkaan etu- ja sukunimi
 • Katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite

Rekisteriin merkityt tiedot hävitetään rekisteröidyn pyynnöstä. Kirjanpidon kannalta välttämättömät tiedot säilytettään 6-10 vuotta. Tietoja ei luovuteta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.


Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin asiakastiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas tekee tilauksen. Asiakassuhde voidaan aloittaa myös puhelun, sähköpostiviestin tai yhteydenottolomakkeen lähettämisen perusteella.


Anonyymi verkkoanalytiikka

Anonyymin, verkkovierailua koskevan tiedon keräämiseen voimme käyttää seuraavia palveluita:

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet

Käsittelemme henkilötietoja, jotka perustuvat suostumukseen (esim. yhteydenottolomakkeen käyttö ja sähköpostiviesti), sopimukseen (esim. tilauksen tekemiseen) sekä rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettuun etuun
(esim. verkkoanalytiikka).


Evästeet

Sivustollamme käytetään evästeitä (eng. Cookies), joiden avulla voimme kehittää sivustoamme sinua varten. Evästeiden tehtävä on parantaa ja nopeuttaa asiointikokemusta. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Osa sivuston sisällöstä saattaa edellyttää evästeiden hyväksymistä toimiakseen. Käyttäjän verkkoselain todennäköisesti hyväksyy evästeet valmiilla oletusasetuksilla, mutta käyttäjä voi myös estää evästeiden käytön selaimen asetuksista tai poistamalla evästeet selaimesta palvelun käytön päätyttyä. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista löytyy
selaimen valmistajan ohjeista.


Rekisterin suojaus

Konservointipalvelu Heidi Wirilanderin asiakasrekisterin käyttö edellyttää käyttöoikeuksia. Käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin ja edellyttää henkilökohtaisten käyttäjätunnusten käyttöä. Asiakasrekisteri ei ole yhteydessä internetverkkoon. Laitteistojen ja ohjelmistojen päivitykset hoidetaan säännöllisesti, asianmukaisesti ja mahdollisiin uhkiin reagoidaan välittömästi. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Koneet, joilla asiakasrekisteriä käsitellään, on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan.


Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisterin tietoja käsitteleviä henkilöitä. Tietoja luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.