Konservering service Heidi Wirilander

Konserveringsservice Heidi Wirilander (Konservointipalvelu Heidi Wirilander) är ett finländskt företag för konservering och konsultation som tillhandahåller service inom textil konservering, preventiv konservering samt branschen för förvaltande och säkerhet av samlingar. Företaget grundades av Heidi Wirilander 2006 och det är registrerat i Helsingfors.

Företagets kunder är privatpersoner, samlare, företag, minnesinstitutioner och myndigheter. Konserveringsservice Heidi Wirilanders särskilda kompetensområden är textil konservering, preventiv konservering, samlingars säkerhet, samlingars eftervård efter katastrof, historiska byggnaders underhålls- och grovrengöringsplanering.

Heidi Wirilander är utbildad som textil konservator (YHS 2004), konservator (HYHS 2008, magisteruppsatsen handlar om historiska byggnaders preventiva konserveringsfrågor), och filosofie magister i museologi 2010. Hennes doktorsexamen i konsthistoria vid Jyväskylä universitet (Finland) slutfördes i april 2021. De centrala frågorna i Heidi Wirilanders doktorsavhandling är räddning, evakuering och eftervård av fasta och rörliga kulturarvssamlingar i olycks- och katastrofsituationer. Heidi Wirilander är medlem i ICOM (Finland), ICOM-CC, och NKF - Nordiska konservatorförbundet, Finland.

För beräkningar och ytterligare information vänligen kontakta via e-post: heidi.wirilander@gmail.com

CV
Heidi Wirilander
Texstilkonservator HYHS
FM i museologi
Filosofie doktor i konsthistoria

Utbildning

 • Filosofie doktor, konsthistoria som huvudämne 19.5.2021, Jyväskylän yliopisto, Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos. Arbetstitel för doktorsavhandlingen är "The preservation of cultural heritage from emergency planning through to heritage recovery processes"
 • Filosofie magister, museologi som huvudämne 26.8.2010, Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos
 • Konservator HYHS (Konservoinnin ylempi ammattikorkeakoulututkinto = Master of Culture and Arts) 12.6.2008, EVTEK Muotoiluinstituutti (Metropolia Ammattikorkeakoulu)
 • Specialiseringsstudier i konservering (20 sv) 1.2.2006, EVTEK Muotoiluinstituutti (Metropolia Ammattikorkeakoulu)
 • Textilkonservator YHS 25.5.2004, EVTEK Muotoiluinstituutti (Metropolia Ammattikorkeakoulu)

Kurser och annan utbildning:

 • Peer rewiev publishing in conservation kurs, 18.9.2012 - 20.9.2012. vid Göteborgs universitet Institutionen för kulturvård
 • CULTURAL HERITAGE, CHEMISTRY AND SPECTROSCOPY -kurs 08/2012. Metropolia ammattikorkeakoulu, konservointi och Helsingfors Universitet, Kemiska Institutionen
 • Disaster response and salvage training -kurs 16.1.2012 vid Preservation Advisory Centre/ RLUK, British Library Centre for Conservation
 • Baskurs i dokumenthantering och arkivering, 12.-15.5.2009, Åbo landsarkiv
 • Studentexamen 31.5.1992, vid Ressun lukio


Arbetslivserfarenhet

 • Entreprenör inom konservering och musei branschen, 1.10.2006- , Konserveringsservice Heidi Wirilander (Konservointipalvelu Heidi Wirilander) (på deltid åren 2012-2020)

Inventeringsarbete inom Finska evangelisk-lutherska församlingar:
 • Projektarbetare, Kyrkliga kulturarvets inventeringsprojekt, Sibbo kyrkliga samfällighet, 1.3.2009-15.5.2009
 • Konsult och kyrkliga kulturarvets dokumentator, Kyrkliga kulturarvets inventeringsprojekt, Tusby församling 10.5.2008-31.5.2009
 • Projektarbetare, Kyrkliga kulturarvets inventeringprojekt, Esbo kyrkliga samfällighet, Fastighets enhet, 15.1.2007-31.1.2009
 • Projektarbetare (kyrkotextiliernas inventering), Kyrkliga kulturarvets inventeringprojekt, Helsingfors kyrkliga samfällighet, Fastighets byro, 1.6.2004-31.12.2006

Annan arbetserfarenhet inom museibranschen under de senaste tio åren:
 • vikarierande museimästare, 1.-30.6.2009, Naturhistoriska centralmuseet, Zoologiska museet, Helsingfors
 • Rengörning av textilkonstnär Dora Jungs bildväv "Guld- och kopparbas" i Finlands bank, 29.-30.4.2006, Tekstiilikonservointistudio Anna Häkäri
 • Konsult inom textilkonservering för Nationalarkivets Suomen kirkon vuosisadat -utställning, hösten 2005, Nationalarkivet
 • Konsult på Retulansaari Ylikartano gård, 1.5.2005-2007, Stiftelsen för Kulturarvet i Finland
 • Musei guide 19.6.-24.7.2004, Esbo stads museum, Glims
 • Textilkonservator i en projekt 3.-16.10.2003, Helinä Rautavaara museum
 • Musei guide 19.6.-24.7.2004, Esbo stads museum, Glims
 • Textilkonservator på Retulansaari Ylikartano gård 1.7.-15.8.2003, Stiftelsen för Kulturarvet i Finland

Utbytesstudier och praktiserande:
 • Erasmus utbytesstudent vid Uppsala Universitet, Institution för ABM, 21.1.-21.4.2013 (3 kk)
 • Praktikant i museologi 7.1.2009-19.2.2009, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsinki
 • Praktikant i konservering 14.4.-6.6.2003, Finska Nationalmuseum, konserveringsavdelning, Helsingfors
 • Praktikant i konservering 11.3.-31.5.2002, Stiftelsen Västsvensk Konservatorsatelje (SVK), Göteborg, Sverige
 • Praktikant 1.5.-31.7.2000, Finska Nationalarkiv, konserveringavdelning
 • Nord Plus utbytesstudent 11.1.-12.3.1999, Stenebyskola, Sverige
 • Praktikant 8.6.-7.8.1998, Åbo landskapsarkiv, konserveringavdelning
 • Praktikant 21.10-22.11.199621.10-22.11.1996, Finska Nationalbibliotek, Mikrofilmnings och konserveringsavdeling, St-Michel


Medlemskap
 • Blue Shield, internationellt nätverk av experter, 03/2013-
 • Nordiska Konservators Förbundet Finland rf, ordinarie medlem
 • ICOM (International Council of Museums) Finska kommitté rf, ordinarie medlem
 • ICOM-CC (International Council of Museums - Commitee for Conservation)
 • ICOM-CC, Preventive conservation working group
 • ICOM-CC, Textiles working group
 • Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seura ry