Konservering service Heidi Wirilander

Konserveringsservice Heidi Wirilander (Konservointipalvelu Heidi Wirilander) är ett finländskt företag för konservering, konsultation och utbildning som tillhandahåller service inom textil konservering, preventiv konservering samt branschen för förvaltande och säkerhet av samlingar. Företaget grundades av Heidi Wirilander 2006 och det är registrerat i Helsingfors.

Företagets kunder är privatpersoner, samlare, företag, minnesinstitutioner och myndigheter. Konserveringsservice Heidi Wirilanders särskilda kompetensområden är textil konservering, preventiv konservering, samlingars säkerhet, samlingars eftervård efter katastrof, historiska byggnaders underhålls- och grovrengöringsplanering.

Heidi Wirilander är utbildad som textil konservator (YHS 2004), konservator (HYHS 2008, magisteruppsatsen handlar om historiska byggnaders preventiva konserveringsfrågor), och filosofie magister i museologi 2010. Hennes doktorsexamen i konsthistoria vid Jyväskylä universitet (Finland) slutfördes i april 2021. De centrala frågorna i Heidi Wirilanders doktorsavhandling är räddning, evakuering och eftervård av fasta och rörliga kulturarvssamlingar i olycks- och katastrofsituationer. Heidi Wirilander är medlem i ICOM (Finland), ICOM-CC, och NKF - Nordiska konservatorförbundet, Finland.

För beräkningar och ytterligare information vänligen kontakta företaget via e-post: heidi.wirilander@pp.inet.fi

CV

Heidi Wirilander
Texstilkonservator HYHS
FM i museologi


Utbildning

 • Doktorand 14.9.2010-, Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos. Arbetstitel för doktorsavhandlingen är "The protection, rescue,
  evacuation and aftercare of cultural heritage collections in accident and disaster situations".
 • Filosofie magister, museologi som huvudämne 26.8.2010, Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos.
 • Konservator HYHS (Konservoinnin ylempi ammattikorkeakoulututkinto = Master of Culture and Arts) 12.6.2008, EVTEK Muotoiluinstituutti.
 • Specialiseringsstudier i konservering (20 sv) 1.2.2006, EVTEK Muotoiluinstituutti.
 • Textilkonservator YHS 25.5.2004, EVTEK Muotoiluinstituutti.
Kurser och annan utbildning:
 • Peer rewiev publishing in conservation kurs, 18.9.2012 - 20.9.2012. vid Göteborgs universitet Institutionen för kulturvård.
 • CULTURAL HERITAGE, CHEMISTRY AND SPECTROSCOPY -kurs 08/2012. Metropolia ammattikorkeakoulu, konservointi och Helsingfors Universitet, Kemiska Institutionen
 • Disaster response and salvage training -kurs 16.1.2012 vid Preservation Advisory Centre/ RLUK, British Library Centre for Conservation.
 • Baskurs i dokumenthantering och arkivering, 12.-15.5.2009, Åbo landsarkiv.
 • Studentexamen 31.5.1992, vid Ressun lukio.

Vetenskaplig arbete

Internationella referee artiklar
 • Heidi Wirilander 2012: Preventive Conservation: a Key Method to Ensure Cultural Heritage's Authenticity and Integrity in Preservation Process.
  e-conservation magazine No: 24 2/2012 http://www.e-conservationline.com/
 • Heidi Wirilander 2013: Preservation in Disaster Situations: a case study of the Valvilla Wool Mill Museum, Finland. e-conservation journal no: 1 1/2013
Referee sammanfattningar i konferens publikationer
 • Heidi Wirilander 06/2012: Abstract. InSEA European Regional Conference, Book of abstracts, pages 160-161.
 • Heidi Wirilander 10/2012: Abstract. Ida Antonia Tank Bronken, Susan Braovac,
  Tone Marie Olstad and Anne Apalnes Ornhoi (ed.) 2012: Moving collections
  - Processes and consequences. Archetype Publications. IIC Nordic
  Group's XIX International Conference, page 219.
 • Heidi Wirilander
  12/2012: Abstract. Conference Abstracts gazette. 'The Real Thing?' The
  Value of Authenticity and Replication for Investigation and Conservation
  conference, page: 50.
 • Heidi Wirilander 8/2013: Cultural
  heritage and conflicting values - Arson and arson attempts in the
  Evangelical Lutheran church buildings in Finland between the years 1990
  and 2010. Conference on Church Archaeology in the Baltic Sea Region
  2013.

Artiklar i konfrens publikationer

 • Heidi Wirilander 2012: Use of Arts Education Theory in Analyses of the Cultural Heritage Process. InSEA 2012 European Regional Conference
  25th-27th of June, Lemesos, Cyprus. The 11th InSEA European Congress Proceedings (2012). pp. 297-306. CySEA Board. Julkaistu osoitteessa:
  http://www.insea2012.org/files/InSEA%202012%20Prce...

Muntliga presentationer i internationella konferenser:

 • Heidi Wirilander 11/2012: Meaning of cultural diversity and education in the consept of cultural heritage. WAAE Summit 2012 "Cultural encounters and
  northern reflections". Rovaniemi, Finland.
 • Heidi Wirilander 3/2013: Documentation and rescue planning: ways to prevent damages in
 • times of crisis. ICOM European conference: Public policies towards
  museums in times of crises. Lissabon, Portugal.
 • Heidi Wirilander 8/2013: Cultural heritage and conflicting values—Arson and arson
  attempts in the Evangelical Lutheran church buildings in Finland between
  the years 1990 and 2010. Conference on Church Archaeology in the Baltic
  Sea Region 2013. Turku, Finland.

Muntliga presentationer i Finlänska vetenskapliga seminarier:
 • Heidi Wirilander 5/2012: Kulttuuriperintökokoelmien suojelu-, pelastus-, evakuointi- ja jälkihoitotyöt onnettomuustilanteissa. Museo- ja
  näyttelytutkimuksen forum 4 4.5.20124 4.5.2012. Esille - Museo- ja näyttelytutkimuksen forum.
 • Heidi Wirilander 11/2012: Näkökulmia kulttuuriperinnön semioottisuuteen. Oskarin päivän seminaari. Suomen Semiotiikan Seura ry och Helsingin yliopisto.
 • Heidi Wirilander 2/2013: Kansalaisaktivismi kulttuuriperintökatastrofien jälkihoitotyössä. Kantu 13 - Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät. Helsingin yliopisto
  Ruralia Instituutti och Mikkelin Ammattikorkeakoulu.
 • Heidi Wirilander 6/2013: Cultural heritage - as symbol, value statement and contested issue. Memornet summer school, University of Tampere.
 • Heidi Wirilander 12/2013: Kulttuuriperintö kulttuuristen konfliktien näyttämönä. Oskarin päivän seminaari. Suomen Semiotiikan Seura ry ja
  Helsingin yliopisto.

Poster presentationer i internationella konferenser:
 • Heidi Wirilander 06/2012: The protection, rescue, evacuation and aftercare of cultural heritage collections in accident and disaster situations. InSEA European Regional Conference 2012. Limassol, Kypros.
 • Heidi Wirilander 10/2012: IIC Nordic Group's XIX International Conference 15.-17.10.2012 "Planning to move? Processes and consequences for
  collections, objects and society". Oslo, Norge.
 • Heidi Wirilander 11/2012: The protection, rescue, evacuation and aftercare of cultural heritage collections in accident and disaster situations. WAAE Summit 2012 "Cultural encounters and northern reflections". Rovaniemi, Finland.
 • Heidi Wirilander 12/2012: Documentation and Disaster Planning Supports Cultural Heritage Items' Authenticity and Integrity in Disaster Situations. "'The Real Thing?' The Value of Authenticity and Replication for Investigation and Conservation" conference. The University of Glasgow: Research Network for Textile Conservation, Dress and Textile History and Technical Art History. Postern har publicerats på University of Glasgows internetsidor i januari/februari 2013.
 • Heidi Wirilander 08/2013: The protection, rescue, evacuation and aftercare of cultural heritage collections in accident and disaster situations. Conference on Church Archaeology in the Baltic Sea Region 2013. Turku, Finland

Arbetslivserfarenhet

 • Entreprenör inom konservering och musei branschen, 1.10.2006- , Konserveringsservice Heidi Wirilander (Konservointipalvelu Heidi Wirilander) (på deltid åren 2012-2015)

Inventeringsarbete inom Finska evangelisk-lutherska församlingar:
 • Projektarbetare, Kyrkliga kulturarvets inventeringsprojekt, Sibbo kyrkliga samfällighet, 1.3.2009-15.5.2009
 • Konsult och kyrkliga kulturarvets dokumentator, Kyrkliga kulturarvets inventeringsprojekt, Tusby församling 10.5.2008-31.5.2009
 • Projektarbetare, Kyrkliga kulturarvets inventeringprojekt, Esbo kyrkliga samfällighet, Fastighets enhet, 15.1.2007-31.1.2009
 • Projektarbetare (kyrkotextiliernas inventering), Kyrkliga kulturarvets inventeringprojekt, Helsingfors kyrkliga samfällighet, Fastighets byro, 1.6.2004-31.12.2006

Annan arbetserfarenhet inom museibranschen under de senaste tio åren:
 • vikarierande museimästare, 1.-30.6.2009, Naturhistoriska centralmuseet, Zoologiska museet, Helsingfors.
 • Rengörning av textilkonstnär Dora Jungs bildväv "Guld- och kopparbas" i Finlands bank, 29.-30.4.2006, Tekstiilikonservointistudio Anna Häkäri.
 • Konsult inom textilkonservering för Nationalarkivets Suomen kirkon vuosisadat -utställning, hösten 2005, Nationalarkivet
 • Konsult på Retulansaari Ylikartano gård 1.5.2005-20071.5.2005-2007, Stiftelsen för Kulturarvet i Finland.
 • Musei guide 19.6.-24.7.2004, Esbo stads museum, Glims.
 • Textilkonservator i en projekt 3.-16.10.2003, Helinä Rautavaara museum.
 • Musei guide 19.6.-24.7.2004, Esbo stads museum, Glims.
 • Textilkonservator på Retulansaari Ylikartano gård 1.7.-15.8.2003, Stiftelsen för Kulturarvet i Finland

Utbytesstudier och praktiserande:
 • Erasmus utbytesstudent vid Uppsala Universitet, Institution för ABM, 21.1.-21.4.2013 (3 kk).
 • Praktikant i museologi 7.1.2009-19.2.2009, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsinki.
 • Praktikant i konservering 14.4.-6.6.2003, Finska Nationalmuseum, konserveringsavdelning, Helsingfors.
 • Praktikant i konservering 11.3.-31.5.2002, Stiftelsen Västsvensk Konservatorsatelje (SVK), Göteborg, Sverige.
 • Praktikant 1.5.-31.7.2000, Finska Nationalarkiv, konserveringavdelning.
 • Nord Plus utbytesstudent 11.1.-12.3.1999, Stenebyskola, Sverige.
 • Praktikant 8.6.-7.8.1998, Åbo landskapsarkiv, konserveringavdelning.
 • Praktikant 21.10-22.11.199621.10-22.11.1996, Finska Nationalbibliotek, Mikrofilmnings och konserveringsavdeling, St-Michel.

Föreläsningar

Föreläsare i kyrklig kulturarv och föremåls vård för studenter av Sexton kval:

 • Jyväskylän kristillinen opisto (2004-2010).
 • Raudaskylän kristillinen opisto (2007-).
 • Laajasalon opisto (2008-).
 • Turun kristillinen opisto (2006-2009).
 • Järvenpään seurakuntaopisto (år 2006).

Föreläsningar i Finska evangelisk-lutherska församlingar:
 • Sex förelesningar om kyrklig kulturarvs vård och bevarande i Vanda församlingar, Vanda kyrkliga samfällighet år 2009.
 • Tusby församling, 15.4.2009
 • Uleåborg stifts och Raudaskylän kristillinen opisto, 5.2.2008
 • Esbo kyrkliga samfällighet, 15.11.2007
 • två föreläsningar i Helsingfors kyrkliga samfällighet, 17.11.2005 och 04/2005

Andra förelesningar
 • Föreläsning om preventiv konsevering i kyrklig föremåls vård och bevarande i församlingar, 24.6.2009, Kirkonpalvelijat ry:n Utbildningsdagar i Borgå
  23.-24.6.2009.
 • Föreläsning om evakuering av museer, 12.3.2009, Katastrofi - Museoiden uhkakuvia XII Valtakunnallinen museologian seminaari, Diaario ry, Jyväskylän yliopisto.
 • Föreläsning om preventiv konservering 10.10.2007, Församlingarnas kulturarvsdag, Kyrkostyrelse.
 • Föreläsning om preventiv konservering, Alphyddans kyrkas 50 års seminarie, 28.5.2007, Alphyddans församling.
 • Föreläsning om kyrkotextilier för verksamhet för Helsingfors stads småbarnsfostran, Helsingfors församling, Gemensamt kyrkligt arbete, 1.11.2005.
 • Förelesning om konservering av Maria Schwarzbergs designade mässhaka, Nordisk Kyrkotextil seminarie, Finlands Nationalarkiv, 21.10.2005.

Stipendier
 • Forskarstipendium för avhandlingsarbete under tre månader på heltid år 2013-2014, 1.12.2013, Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen
  laitos.
 • Resestipendium för två månaders studier vid Uppsala Universitet, Institution för ABM, 2013, Oskar Öflunds Stiftelse.
 • Forskarstipendium för avhandlingsarbete under sex månader på heltid år 2013, 10.10.2012, Jenny ja Antti Wihurin rahasto.
 • Resestipendium för att delta i tre internationella kongresser som poster presentator år 2012, 12.4.2012, Alfred Kordelinin säätiö.
 • Resestipendium för datasamling för avhandling, 1.4.2012, Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos.
 • Resestipendium för datasamling för avhandling, 12.10.2011, Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos.
 • Forskarstipendium för avhandlingsarbete under åtta månader på heltid år 2012, 10.10.2011, Jenny ja Antti Wihurin rahasto.
 • Stipendium för goda studieresultat vid konservator HYHS studier, 11.6.2008, Nordiska konservators förbundet Finland rf.

Medlemskap
 • Blue Shield, internationellt nätverk av experter, 03/2013-.
 • Nordiska Konservators Förbundet Finland rf, ordinarie medlem.
 • ICOM (International Council of Museums) Finska kommitté rf, ordinarie medlem.
 • ICOM-CC (International Council of Museums - Commitee for Conservation).
 • ICOM-CC, Preventive conservation working group.
 • ICOM-CC, Textiles working group.
 • InSEA Europe.
 • Suomen taidekasvatuksen tutkimusseura ry.
 • Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seura ry.
 • Finska Kyrkohistoriska Samfundet.

I Helsingfors den 24 januari 2014


Heidi Wirilander