Kokoelmaturvallisuus

Konservointipalvelu Heidi Wirilanderin vahvaa osaamisaluetta on kulttuuriperintökokoelmien pelastus- ja jälkihoitotyö. Yrityksen kokoelmaturvallisuuden palvelujen asiakkaita ovat muun muassa vakuutusyhtiöt, museot ja seurakunnat. Koulutuspalvelujen asiakkaita ovat erilaiset koulutusorganisaatiot.

Kokoelmaturvallisuuden palvelut:

 • Kokoelmien pelastussuunnittelu
 • Vaurioituneen kokoelman pelastus- ja jälkihoitotyön suunnittelu
 • Kokoelman pelastus- ja jälkihoitotyön johtaminen

Erityisosaamisena kulttuuriperintökohteiden pelastus- ja jälkihoitotyö

Konservaattori Heidi Wirilander tutki huhtikuussa 2021 valmistuneessa taidehistorian väitöstutkimuksessaan kiinteän, irtaimen ja asiakirjallisen kulttuuriperinnön kokoelmien pelastus- ja jälkihoitotyötä onnettomuustilanteissa. Tutkimus sijoittuu teknisen taidehistorian, kokoelmaturvallisuuden ja ennaltaehkäisevän konservoinnin tutkimusalueille. Väitöstutkimus on saatavilla osoitteesta:

Käytännön kokemusta on kertynyt muun muassa:

 • Homealtistuneiden asiakirjojen puhdistus, 2023, Kunta-alan toimija
 • Vesivahingossa vaurioituneen museoarkiston puhdistus, 2023, Kunta-alan toimija
 • Rakennuspölyn puhdistaminen museotekstiileistä 1 kk, 2023, Vakuutusyhtiön toimeksianto
 • Museoesineistön kuntokartoitus- ja puhdistustöitä vesivahingon jälkeen 1 kk, 2022, Alihankintatyö yritykselle
 • Sisäilmaongelmista kärsineen museokokoelman puhdistamisessa vuonna 2021
 • Sisäilmaongelmista kärsineen Kirkkonummen seurakuntatalon grafiikkateosten puhdistamisessa vuonna 2021
 • Helsingin yliopistomuseon muuttoprojektin yhteydessä toteutetuissa esinepuhdistuksissa vuosina 2019-2020
 • Ett Hem -museon esineistön puhdistuksesta vuonna 2019
 • Lastentarhamuseon vesivahingossa vaurioituneen esineistön kuntokartoituksesta ja esineistön puhdistuksesta vuonna 2019
 • Helsingin Yliopiston Viikin maatalousmuseon vesivahingon pelastus- ja jälkihoitotyön suunnittelussa ja toteutuksessa vuonna 2016

Kysy lisätietoja!