Kokoelmaturvallisuus

Konservointipalvelu Heidi Wirilanderin vahvaa osaamisaluetta on kulttuuriperintökokoelmien pelastus- ja jälkihoitotyö. Yrityksen kokoelmaturvallisuuden palvelujen asiakkaita ovat muun muassa vakuutusyhtiöt, museot ja seurakunnat. Koulutuspalvelujen asiakkaita ovat erilaiset koulutusorganisaatiot.

Kokoelmaturvallisuuden palvelut:

  • Kokoelmien pelastussuunnittelu
  • Vaurioituneen kokoelman pelastus- ja jälkihoitotyön suunnittelu
  • Kokoelman pelastus- ja jälkihoitotyön johtaminen

Erityisosaamisena kulttuuriperintökohteiden pelastus- ja jälkihoitotyö

Konservaattori Heidi Wirilander tutkii väitöstutkimuksessaan kiinteän, irtaimen ja asiakirjallisen kulttuuriperinnön kokoelmien pelastus- ja jälkihoitotyötä onnettomuustilanteissa. Jyväskylän yliopiston taidehistorian oppiaineeseen tehtävän tutkimuksen työnimenä on Cultural heritage’s preservation in disaster planning, disaster response and disaster recovery processes. Tutkimus kirjoitetaan englanniksi rakenteeltaan monografiana ja se valmistuu arviolta vuoden 2018 aikana. Tutkimus sijoittuu teknisen taidehistorian, kokoelmaturvallisuuden ja ennaltaehkäisevän konservoinnin tutkimusalueille.

Käytännön kokemusta on kertynyt muun muassa Helsingin Yliopiston Viikin maatalousmuseon vesivahingon pelastus- ja jälkihoitotyön suunnittelussa ja toteutuksessa vuonna 2016.

Kysy lisätietoja!