Konservaattori Heidi Wirilander palvelee

Konservointi-, konsultointi- ja koulutustehtävissä koko Suomen alueella

Kokenut konservaattori Heidi Wirilander palvelee niin yrityksiä, yhteisöjä kuin yksityishenkilöitäkin. Hän on erikoistunut mm. arvotekstiilien konservointiin, ennaltaehkäisevään konservointiin sekä kulttuuriperintökokoelmien pelastus- ja jälkihoitotyöhön. Osaamisalueista lisää etusivulla.

Konservaattori Heidi Wirilander tarjoaa seuraavat palvelut:

Lue lisää ja pyydä tarjous konservaattorin palveluista!

Mitä on konservointi?

Konservoinnilla tarkoitetaan esineiden ja rakennusten säilymisen turvaamista, restaurointi puolestaan merkitsee esineiden tai rakennusten aikaisemman ulkonäön palauttamista. Konservointi voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen: ennaltaehkäisevään konservointiin ja aktiiviseen konservointiin.

Onnistunut konservointi tukee esinettä huomaamattomasti, pysäyttää alkaneen vaurioitumisen ja tuo esille esineen esteettiset muodot säilyttäen esineen kulttuurihistorialliset arvot myös tuleville sukupolville. Konservoinnin toimenpiteet perustuvat tietoon esineen materiaaleista, rakenteesta, tekotavasta sekä vaurioitumisasteesta.

Konservointityön ammattieettiset periaatteet

European Confederation of Conservator-Restorers' Organisations (E.C.C.O.) Professional guidelines I-III:

www.ecco-eu.org/documents

ICOM Suomen komitea ry
Museotyön eettiset säännöt:

finland.icom.museum/etiikka.html