CV

Koulutus

Konservointi- ja museoalan koulutus

 • Filosofian tohtori, pääaineena taidehistoria 19.5.2021, Jyväskylän yliopisto, Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos. Väitöstutkimuksen nimenä: The preservation of cultural heritage from emergency planning through to heritage recovery processes (suom. Kulttuuriperinnön säilyttäminen – onnettomuuksien ennaltaehkäisemisestä jälkihoitotöihin).
 • Filosofian maisteri, pääaine museologia 26.8.2010, Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos, museologian oppiaine
 • Konservaattori YAMK (Konservoinnin ylempi ammattikorkeakoulututkinto = Master of Culture and Arts) 12.6.2008, EVTEK Muotoiluinstituutti
 • Konservoinnin erikoistumisopinnot (20 ov) 1.2.2006, EVTEK Muotoiluinstituutti
 • Tekstiilikonservaattori AMK 25.5.2004, EVTEK Muotoiluinstituutti

Kulttuuriperintöalaan liittyvät kurssit

 • Tutkijavaihto, 29.9.-31.10.2014, University of Oslo, Department of Archaeology, Conservation and History
 • Erasmus-opiskeluvaihto, 21.1.-26.4.2013, Uppsala Universitet, Institution för ABM
 • Peer rewiev publishing in conservation -course, 18.9.2012 - 20.9.2012. Göteborgs universitet, Institutionen för kulturvård.
 • CULTURAL HERITAGE, CHEMISTRY AND SPECTROSCOPY -course, August 2012. Metropolia university for Applied Scienses, conservation department and University of Helsinki Chemistry department
 • Disaster response and salvage training -kurssi, 16.1.2012, Preservation Advisory Centre/ RLUK, British Library Centre for Conservation
 • Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen peruskurssi, 12.-15.5.2009, Turun maakunta-arkisto

Muu koulutus

 • Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto, 19.12.2013, Rastor Oy
 • Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto, 17.3.2009, Turun aikuiskoulutuskeskus
 • Yrittäjän ammattitutkinto, 29.4.2009, Markkinointi-instituutti, Helsinki
 • Tekstiiliartenomi 20.12.2000, Lounais-Suomen käsi- ja taideteollisuusoppilaitos
 • Tekstiiliartesaani 31.5.1997, Vihdin käsi- ja taideteollisuusoppilaitos
 • Entisöinnin ja erikoismaalauksen jatkolinja 31.5.1994, Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos
 • Ylioppilastutkinto 31.5.1992, Ressun lukio

Koulutukseen liittyvät opiskeluvaihdot ja työharjoittelut

 • Museologian harjoittelija 7.1.2009-19.2.2009, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsinki
 • Harjoittelija 14.4.-6.6.2003, Suomen Kansallismuseon konservointilaitos, Helsinki
 • Harjoittelija 11.3.-31.5.2002, Stiftelsen Västsvensk Konservatorsatelje (SVK), Göteborg, Ruotsi
 • Harjoittelija 1.5.-31.7.2000, Kansallisarkiston konservointilaitos
 • Opiskeluvaihto Ruotsissa 11.1.-12.3.1999, Stenebyskolan, Ruotsi
 • Harjoittelija 8.6.-7.8.1998, Turun maakunta-arkiston konservointilaitos
 • Harjoittelija 21.10-22.11.1996, Helsingin Yliopiston Kirjaston Mikrofilmaus- ja konservointilaitos, Mikkeli

Kirkollisen esineistön inventointitöihin liittyvä työkokemus

 • Forssan kirkon arvoesineistön inventointi ja esineistön pelastussuunnitelman laatiminen, Forssan seurakunta, 1.11.-31.12.2022 (yrittäjänä)
 • Projektityöntekijä, Kirkollisen esineistön inventointihanke, Sipoon seurakuntayhtymä, 1.3.2009-15.5.2009
 • Asiantuntijakonsultti ja kirkkotekstiilien inventoija, Kirkollisen esineistön inventointihanke, Tuusulan seurakunta, 10.5.2008-31.5.2009
 • Projektityöntekijä, Kirkollisen esineistön inventointiprojekti, Espoon seurakuntayhtymä, Kiinteistöpalvelut, 15.1.2007-31.1.2009
 • Tekstiilikonservaattori (kirkkotekstiilien inventoija) 1.6.2004-31.12.2006, kirkollisen esineistön inventointiprojekti, Helsingin seurakuntayhtymä, Kiinteistötoimisto

Muu museoalan työkokemus

 • Museomestarin viran sijainen, 1.-30.6.2009, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Eläinmuseo, Selkärankaisosasto, Helsinki
 • Kirjallisen ohjeistusaineiston suunnittelu ja kirjoittaminen kirkkotekstiilien hoidosta, ylläpidosta ja säilyttämisestä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Kirkkohallituksen käyttöön, Kirkkohallitus, Konservaattorit-hanke, vuosi 2007, 2 kk työmäärää vastava toimeksianto
 • Suomen pankin päärakennuksen neuvottelutilojen kahden suurikokoisen Taiteilija Dora Jungin suunnitteleman "Kulta- ja kuparikantakuvakudosten", puhdistaminen 29.-30.4.2006, Tekstiilikonservointistudio Anna Häkäri
 • Avustajana tekstiilikonservointiin liittyvissä asioissa syksy 2005, Suomen kirkon vuosisadat -näyttely, Kansallisarkisto
 • Konsultoija tekstiilejä ja niiden säilytystiloja koskevissa kysymyksissä 1.5.2005-, Suomen Kulttuuriperinnön Säätiö, Retulansaaren Ylikartano
 • Museo-opas 19.6.-24.7.2004, Espoon kaupunginmuseo, Glims talomuseo
 • Tekstiilikonservaattori 3.-16.10.2003, "Tuhohyönteisprojekti", Helinä Rautavaaran museo
 • Museo-opas 31.5.-31.8.2003, Espoon kaupunginmuseo, Glims talomuseo
 • Kesätyöntekijä 16.6.-31.7.2002, Suomen Kulttuuriperinnön Säätiö, Retulansaaren Ylikartano
 • Tekstiilikonservaattori 1.7.-15.8.2003, Suomen Kulttuuriperinnön säätiö, Retulansaaren Ylikartano
 • Konservaattorin apulainen 20.12.1996-7.1.1997, 17.-21.2.1997 ja 2.6-1.8.19997, Helsingin Kaupunginarkisto
 • Konservaattorin apulainen 1.7-2.8.1996, Vihdin museo
 • Museoapulainen 1.6-30.6.1996, Vihdin kirkkomuseo
 • Konservaattorin apulainen 1.-30.6.1995, 23.-27.10.1995, 19.-23.2.1996 ja 1.4.-30.5.1996, Vihdin museo
 • Konservaattorin apulainen 1.4.-12.6.1992, Helsingin kaupungin museo

Puhdistuspalvelualan työkokemus

 • Palveluohjaaja (ylläpitosiivoustyön ohjaaja) 1.9.2010-26.2.2011, Hansalaiset Oy, Helsinki
 • Palveluohjaaja (erikois- eli perussiivoustyön ohjaaja) 21.6.2010-31.8.2010, Hansalaiset Oy, Helsinki
 • Palveluohjaaja (ylläpitosiivoustyön ohjaaja) 17.8.2009-20.6.2010, Hansalaiset Oy, Helsinki

Luennointi

 • Luento paikallismuseon siivouksesta, 18.12.2022, Kirvun pitäjänseura ry
 • Luento museosiivouksesta Turvallinen työskentely paikallismuseossa -koulutuksessa, 19.1.2022, Helsingin kaupunginmuseo
 • Luento "Tulipalot, tuhopoltot ja ilkivalta tuhon voimina", 3.11.2021, Tuhon voimat -kurssi, Helsingin yliopisto
 • Luento "Kokoelmien turvallisuus ja onnettomuudet", 1.11.2021, Satakunnan museoiden turvallisuusseminaari, Satakunnan maakuntamuseo
 • Luento, 11.4.2019, Kulttuuriperintöonnettomuuksien pelastus- ja jälkihoitotyöt, KUMA-MU512 Museotyön vaarat -kurssi, Helsingin yliopisto
 • Luennoitsijana suntion ammattitutkinnon suorittajille kirkollisen arvoesineistön hoidosta, säilytyksestä ja suojaamisesta Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnissa:
  • Raudaskylän kristillinen opisto, vuosina 2007-2016
  • Helsingin kristillinen opisto, vuosina 2006-2010
  • Jyväskylän kristillinen opisto, vuosina 2004-2011
  • Turun kristillinen opisto, vuosina 2006-2009
  • Järvenpään seurakuntaopisto, vuonna 2006
 • Luennoitsijana kirkollisen arvoesineistön hoidosta ja säilytyksestä seurakunnissa, 15.4.2009, Tuusulan seurakunta
 • Luennoitsijana Espoon seurakuntayhtymän kulttuuriperintöpäivässä 15.11.2007, Luentoja kirkollisen arvoesineistön kokoelmaturvallisuuteen, käsittelyyn, säilytykseen ja huoltoon liittyvissä kysymyksissä, Espoon seurakuntayhtymä
 • Luento kirkkotekstiileistä ja niiden symboliikasta, 17.11.2005, Helsingin seurakuntien vahtimestareille järjestetty Kasuaalikurssi (kirkolliset toimitukset), Helsingin seurakuntayhtymän henkilöstökoulutus
 • Luentokokonaisuus Kirkkotekstiileistä ja niiden symbolikielestä, Kirkkotekstiilipäivät Lohirannan leirikeskuksessa kevät 2005, Helsingin seurakuntayhtymän henkilöstökoulutus

Esitelmät

 • Kokoelmien turvallisuus ja onnettomuudet - Näkökulmana Suomessa vuosina 1990-2010 tapahtuneet onnettomuudet kulttuuriperintökohteissa, 6.10.2022, PKL Suomen osasto ry:n koulutuspäivät
 • Esitelmä 27.11.2018, Homevaurioisten esineiden puhdistamisen haasteita – Konservaattorin näkökulma, PKL Suomen osasto ry:n koulutuspäivät
 • Esitelmä 12.10.2016, Use of preventive conservation in disaster management work, Symposium 2016 - Konservointi taidetekona
 • Esitelmä 13.2.2015, Kulttuuriperintö - vuorovaikutuksen vai reviiritaistelun prosessi, KANTU 15 Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät
 • Esitelmä 12.2.2015, Cultural heritage as seen of public interventions, Taidehistorian päivät Tahiti 6
 • Esitelmä 31.10.2014, Cultural heritage as scene of cultural conflicts - case study of public interventions in cultural heritage context, Fredags seminar, University of Oslo
 • Esitelmä 9.7.2014, Cultural Heritage as Scene of Public Interventions and Cultural Conflicts, the 34th World Congress of the International Society for Education through Art
 • Esitelmä 8.4.2014, Semiotic Dimensions of Collective Memory and Destruction of Heritages – a Finnish Approach, Semiotics of Cultural Heritages Symposium
 • Esitelmä 2.12.2013, Kulttuuriperintö kulttuuristen konfliktien näyttämönä, Oskarin päivän seminaari
 • Esitelmä 26.11.2013, Preventive conservation theories use in disaster situation’s damage prevention, The Nordic Conservation PhD Student Colloquium
 • Esitelmä 26.8.2013, Cultural heritage and conflicting values—Arson and arson attempts in the Evangelical Lutheran church buildings in Finland between the years 1990 and 2010, Conference on Church Archaeology in the Baltic Sea Region 2013
 • Esitelmä 4.6.2013, Cultural heritage - as symbol, value statement and contested issue, Memornet summer school
 • Esitelmä 5.4.2013, Documentation and rescue planning: ways to prevent damages in times of crisis, ICOM European conference: Public policies towards museums in times of crises
 • Esitelmä 6.3.2013, Cultural heritage and cultural conflicts in Finland 1990-2010, Doctoral seminar, Univeristy of Uppsala
 • Esitelmä 15.2.2013, Kansalaisaktivismi kulttuuriperintökatastrofien jälkihoitotyössä, KANTU13 - Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät
 • Esitelmä 29.11.2012, Näkökulmia kulttuuriperinnön semioottisuuteen, Oskarin päivän seminaari
 • Esitelmä 8.11.2012, Meaning of cultural diversity and education in the concept of cultural heritage, WAAE Summit 2012 "Cultural encounters and northern reflections"
 • Esitelmä 22.8.2012, Visual analyses of vandalism in cultural heritage context, Summer school of the Finnish doctoral program in art history
 • Esitelmä 27.6.2012, The protection, rescue, evacuation and aftercare of cultural heritage collections in accident and disaster situations, InSEA European Regional Conference
 • Esitelmä 4.5.2012, Kulttuuriperintökokoelmien suojelu-, pelastus-, evakuointi- ja jälkihoitotyöt onnettomuustilanteissa, Museo- ja näyttelytutkimuksen forum 4
 • Esitelmä 10.11.2011, The protection, rescue, evacuation and aftercare of cultural heritage collections in accident and disaster situations, Nordic Conservation PhD Student Colloquim
 • Esitelmä 26.5.2011, The protection, rescue, evacuation and aftercare of cultural heritage collections in accident and disaster situations, Memornet summer school
 • Esitelmä 21.10.2009, Kirkollisen kulttuuriperinnön säilyttäminen ja hoito seurakunnissa, Korson kirkko, Vantaan seurakuntayhtymä, Esitelmä osa Vantaan seurakuntayhtymän inventointihankkeen seurakuntakohtaisia julkistamistilaisuuksia
 • Esitelmä 22.9.2009, Kirkollisen kulttuuriperinnön säilyttäminen ja hoito seurakunnissa, Rekolan kirkko, Vantaan seurakuntayhtymä, Esitelmä osa Vantaan seurakuntayhtymän inventointihankkeen seurakuntakohtaisia julkistamistilaisuuksia
 • Esitelmä 17.9.2009, Kirkollisen kulttuuriperinnön säilyttäminen ja hoito seurakunnissa, Tikkurilan kirkko, Vantaan seurakuntayhtymä, Esitelmä osa Vantaan seurakuntayhtymän inventointihankkeen seurakuntakohtaisia julkistamistilaisuuksia
 • Esitelmä 24.6.2009, Ennaltaehkäisevästä konservoinnista kirkollisen kulttuuriperinnön ylläpitämisessä, Kirkonpalvelijat ry:n koulutus- ja opintopäivät Porvoossa 23.-24.6.2009, Kirkonpalvelijat ry
 • Esitelmä 20.4.2009, Kirkollisen kulttuuriperinnön säilyttäminen ja hoito seurakunnissa, Myyrmäen kirkko, Vantaan seurakuntayhtymä, Esitelmä osa Vantaan seurakuntayhtymän inventointihankkeen seurakuntakohtaisia julkistamistilaisuuksia
 • Esitelmä 19.3.2009, Kirkollisen kulttuuriperinnön säilyttäminen ja hoito seurakunnissa, Hakunilan kirkko, Vantaan seurakuntayhtymä, Esitelmä osa Vantaan seurakuntayhtymän inventointihankkeen seurakuntakohtaisia julkistamistilaisuuksia
 • Esitelmä aiheesta Museon evakuointi 12.3.2009, Katastrofi - Museoiden uhkakuvia XII Valtakunnallinen museologian seminaari, Diaario ry, Jyväskylän yliopisto
 • Esitelmä 4.3.2009, Kirkollisen kulttuuriperinnön säilyttäminen ja hoito seurakunnissa, Hämeenkylän kirkko, Vantaan seurakuntayhtymä, Esitelmä osa Vantaan seurakuntayhtymän inventointihankkeen seurakuntakohtaisia julkistamistilaisuuksia
 • Yleisöopastus 23.4.2008, Kirkonkymppi - Espoon seurakuntayhtymän uusi virastotalo, Espoon kaupungin Työväenopisto, Espoo 550-juhlavuoden ohjelmistoa Museoiden kätköstä sarjassa
 • Yleisöopastus 2.4.2008, Espoon tuomiokirkon kulttuurimaisema, Espoon kaupungin Työväenopisto, Espoo 550-juhlavuoden ohjelmistoa Museoiden kätköstä sarjassa
 • Esitelmä 10.10.2007, Ennaltaehkäisevän konservoinnin mahdollisuudet kirkollisen kulttuuriperinnön säilyttämisessä, Seurakuntien kulttuuriperintöpäivä, Kirkkohallitus
 • Esitelmä 28.5.2007, Ennaltaehkäisevän konservoinnin menetelmät seurakuntien kulttuuriperinnön säilyttäjinä, Alppilan kirkon 50-vuotisjuhlaseminaarissa
 • Esitelmä kirkkotekstiileistä ja niiden symboliikasta, 1.11.2005, Helsingin seurakuntayhtymä Yhteisen seurakuntatyön Kasvatuksen järjestämä Varhaiskasvatuksen kirkkokulttuuriseminaari
 • Esitelmöitsijänä yhdessä Helsingin seurakuntayhtymän Kiinteistötoimiston tutkijan Katri Vuolan kanssa 21.10.2005, Pohjoismaisessa kirkkotekstiiliseminaarissa Kansallisarkistolla

Joitakin julkaisuja

 • Heidi Wirilander 2019: Kulttuurinen tuhoaminen rauhan ajan yhteiskunnassa. Maanpuolustus, 2019 (128 kesäkuu), 42-48. https://www.maanpuolustus-lehti.fi/single-post/Kul...
 • Heidi Wirilander 2017: Church Arsons and Arson Attempts in Finland between 1990 and 2010. Teoksessa: J. Harjula, S. Hukantaival, V. Immonen, A. Randla, & T. Ratilainen (toim.), Sacred Monuments and Practices in the Baltic Sea Region: New Visits to Old Churches (pp. 208-226). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
 • Synteesi 2/2014, Heidi Wirilanderin artikkeli: Näkökulmia kulttuuriperinnön semioottisuuteen – vuorovaikutuksen vai reviiritaistelun prosessi. Linkki artikkeliin löytyy tästä.
 • E-conservation Journal 1/2013, Heidi Wirilanderin artikkeli: Preservation in Disaster Situations: a case study of the Valvilla Wool Mill Museum, Finland. Linkki artikkeliin löytyy tästä.
 • The 11th InSEA European Congress Proceedings (2012), Heidi Wirilanderin artikkeli: Use of Arts Education Theory in Analyses of the Cultural Heritage Process. Linkin artikkeliin löytyy tästä.
 • Kuriositeettikabi.net -verkkolehti 2/2012 numero 16, julkaistu 12/2012, Heidi Wirilanderin artikkeli aiheesta: Kokoelmaturvallisuus ja ennaltaehkäisevä konservointi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkorakennuksissa. Linki artikkeliin löytyy tästä.
 • e-conservation magazine no. 24 / 2012. Heidi Wirilander 2012: Preventive Conservation: a Key Method to Ensure Cultural Heritage’s Authenticity and Integrity in Preservation Process. Linkki artikkeliin löytyy tästä
 • Kuriositeettikabinetti -verkkolehti 1/2012 numero 15, julkaistu 29.4.2012, Heidi Wirilanderin artikkeli aiheesta: Kulttuuriperintökokoelmien suojelu, pelastus, evakuointi ja jälkihoitotyö onnettomuustilanteissa. Linki artikkeliin löytyy tästä.
 • Kyyhky ja karitsa - Pyhä Design helsingin kirkoissa, Heidi Wirilanderin artikkeli aiheesta: Maria Schwartzbergin messukasukka ja ennantaehkäisevän konservoinnin menetelmät. Graafinen suunnittelu : Teresa Moorhouse, esinekuvaus : Rauno Träskelin. Toimitus : Pia Lillbroända ja Katri Vuola. Julkaisija : Helsingin seurakuntayhtymä. ISBN : 952-99457-1-X, suomi / ruotsi
 • Konservoinnin YAMK-tutkinnot – osaamista historiasta tulevaan, Heidi Wirilanderin artikkeli aiheesta: Kirkollisen kulttuuriperinnön kokonaisuus. Toimittajat: Tuula Auer ja Susanna Niinistö-Sivuranta. EVTEK-ammattikorkeakoulun julkaisuja. Tutkimusraportit A; 2008:1. ISSN: 1237-8100. ISBN: 978-951-647-035-4. Verkkojulkaisu saatavissa osoitteessa: http://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Kon...

Luottamustoimet ja -tehtävät

 • Seminaria valmistelevan työryhmän jäsen 1.10.2008-13.3.2009, Katastrofi - Museoiden uhkakuvia - XII Valtakunnallinen museologian seminaari, Diaario ry, Jyväskylän yliopisto
 • Tuusulan seurakunnan inventointityöryhmän jäsen, 1.5.2008-31.5.2009
 • Taittaja, toimittaja ja mainostilan myyjä, 1.8.2003-31.12.2008, Konservaattoriliiton lehti (ilmestyy 4 kertaa vuodessa), julkaisija: Pohjoismainen Konservaattoriliitto Suomen osasto ry
 • Espoon Matinmarkkinoiden 20.-21.9.2008 kirkollisen esineistön näyttelyiden suunnittelu ja toteuttaminen yhteistyössä Espoon tuomiokirkkoseurakunnan kanssa, syyskuu 2008
 • Alppilan kirkon 50-vuotisjuhlaseminaarin ja kirkollisen esineistön näyttelyn järjestäminen yhteistyössä Alppilan seurakunnan kanssa keväällä 2007

Stipendit ja apurahat

 • Tutkimusapuraha 3 kuukauden kokopäivätoimiseen väitöskirjatyöskentelyyn, 1.3.2018, Palosuolelurahasto
 • Tutkimusapuraha 2 kuukauden kokopäivätoimiseen väitöskirjatyöskentelyyn, 1.1.2017, Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos
 • Tutkimusapuraha 3 kuukauden kokopäivätoimiseen väitöskirjatyöskentelyyn, 25.12.2015, Suomen Evankelis-Luterilainen kirkko, Kirkon tutkimuskeskus
 • Tutkimusapuraha 8 kuukauden kokopäivätoimiseen väitöskirjatyöskentelyyn, 1.3.2015, Suomen kulttuurirahasto
 • Matka-apuraha InSEA World Congressiin Australiaan, 15.9.2014, Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos
 • Matka-apuraha viiden viikon tutkijavaihtoon Oslon Yliopistossa, 1.7.2014, Suomalais-Norjalainen kulttuurirahasto
 • Tutkimusapuraha 8 kuukauden kokopäivätoimiseen väitöskirjatyöskentelyyn, 1.3.2014, Suomen kulttuurirahasto
 • Tutkimusapuraha 3 kuukauden kokopäivätoimiseen väitöskirjatyöskentelyyn, 1.12.2013, Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos
 • Matka ja tutkimusapuraha 2 kuukauden kokopäivätoimiseen tutkimus ja opiskeluvaihtoon Ruotsissa, Uppsala universitet, Institution för ABM (koko opiskeluaika 21.1.-27.4.2013), Oskar Öflunds Stiftelse
 • Tutkimusapuraha 6 kuukauden kokopäivätoimiseen väitöskirjatyöskentelyyn vuodeksi 2013, 10.10.2012, Jenny ja Antti Wihurin rahasto
 • Matka-apuraha kolmeen kansainväliseen kongressiin osallistumista varten väitöstutkimuksen posteriesittelijänä vuonna 2012, 12.4.2012, Alfred Kordelinin säätiö
 • Väitöskirjan tutkimusaineiston kokoamiseen liittyvä matka-apuraha, 1.4.2012, Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos
 • Väitöskirjan tutkimusaineiston kokoamiseen liittyvä matka-apuraha, 12.10.2011, Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos
 • Tutkimusapuraha 8 kuukauden kokopäivätoimiseen väitöskirjatyöskentelyyn vuodeksi 2012, 10.10.2011, Jenny ja Antti Wihurin rahasto
 • Menestyksellisesti suoritetuista konservoinnin YAMK-opinnoista, 11.6.2008, Pohjoismainen Konservaattoriliitto Suomen osasto ry

Jäsenyydet

 • Pohjoismainen konservaattoriliitto Suomen osasto ry, varsinainen jäsen
 • ICOM (International Council of Museums) Suomen komitea ry, jäsen
 • ICOM-CC (International Council of Museums - Commitee for Conservation)
 • ICOM-CC, Preventive conservation working group
 • ICOM-CC, Textiles working group
 • Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry
 • Suomen Siivoustekninen Liitto ry
 • Vanhankaupungin yrittäjät ry (Suomen yrittäjien paikallisyhdistys)

Opinnäytteet